[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kje smo – Krajevna Skupnost Dolenja Trebuša

Dolenja Trebuša 70
5283 Slap ob Idrijci

Podatki

Matična številka: 5027985
Davčna številka: 94986681

Transakcijski račun: 01328-6450852417 (Banka Slovenije)